Frågor o svar


  JÄMSTÄLLDHETSLAGEN HAR UPPHÖRT ATT GÄLLA.
2008 UPPHÄVDES FÖRFATTNINGEN OCH ERSATTES AV DISKRIMINERINGSLAGEN.

THIS LAW IS SINCE 2008 REPLACED BY THE DISCRIMINATION ACT.
 
 


Materialet på denna sida är fritt att ladda ner och att använda i icke kommersiella sammanhang. För att ta del av videomaterialet behöver du ha Windows Media Player installerat på din dator. Detta program är gratis och kan laddas ner både till MAC och PC.När du trycker på en videolänk öppnas aktuell film i ett eget fönster. Kontrollera att du har ljudet på. Du kan också ladda hem filmen till din hårddisk:
PC: Högerklicka på länken, välj "Spara mål som".
MAC: Högerklicka alternativt Ctrl-klicka och välj "Hämta länkad fil".

 

Klicka på den rubrik du vill fortsätta på.

To enjoy this material you will need VLC media player.Ddownload from here:
För att se materialet behöver du VCL media player. Ladda ner härifrån: http://www.videolan.org/vlc/

 
 

Produktion: Hinden/Länna-Ateljéerna AB i samarbete med Jämställdhetsombudsmannen.

Producent: Hinden/Länna-Ateljéerna AB

Skådespelare: Pernilla August läser lagen.

Kommentarer: Sakkunniga och jurister på Jämställdhetsombudsmannen. Se info vid varje video-fil för mer detaljer.

Produktionsteam: Hinden/Länna-Ateljéerna AB, Kajsa Andersö produktion, Sifferministeriet, Fotograf Tomas Boman.


Med stöd av:

   
     

 

 

Ansvarig utgivare: Anna Sohlman
Hinden/Länna-Ateljéerna AB Östermalmsgatan 64 , 114 50 Stockholm
Tel: 08- 663 12 10 E-post: info@hinden.se

Angående hemsidan, kontakta: Webmaster