Frågor o svar
 

JÄMSTÄLLDHETSLAGEN HAR UPPHÖRT ATT GÄLLA.
2008 UPPHÄVDES FÖRFATTNINGEN OCH ERSATTES AV DISKRIMINERINGSLAGEN.

THIS LAW IS SINCE 2008 REPLACED BY THE DISCRIMINATION ACT.


 
Under de i rött markerade bokstäverna, hittar du material. De grå bokstäverna har ännu inte aktiverats.  
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

   
 

I biblioteket har vi samlat alla filer och referenser som finns på denna webb- plats. Det är sorterat efter namn eller organisation när en person representerar en sådan och du kan gå direkt till en plats genom att klicka på bokstav ovan.

För att ta del av video-materialet behöver du ha Windows Media installerat på din dator. För mer information om Windows Media Player, tryck på rubriken "Info" i menyn till vänster.

Allt video-material finns dessutom tillgängligt som text, så du kan t.ex. läsa texten parallellt medan filmen spelas upp.

Materialet på denna sida är fritt att ladda ner och att använda i icke kommersiella sammanhang. Behöver du handledning, se info.

 
     

För att se materialet behöver du VCL media player. Ladda ner härifrån:

To take part of the sequences you will need VLC media player.Download from here:

http://www.videolan.org/vlc/

   

 

 


Animationer

1. Ang. lika lön. | Se video

2. Fågelliv - Reproduktionen | Se video

3. Fågelliv - Härskarteknik | Se video

4. Fågelliv - Genus? | Se video

5. Fågelliv - Klädkod | Se video

Tillbaka till Perspektiv 

Mikael Beckman-Thoor.
Konstnär.

1. Elake Åke. | Se video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÂ till sidans topp.


 


 

 

 

 

Gå till sidans topp.


Hirdman, Yvonne
Professor i historia, Arbetslivsinstitutet / Stockholms universitet

Samtliga filmer i textform
Yvonnes länk och litteraturtips


Kort historik över läget för kvinnor i arbetslivet 1946-2005

1. Hemmafrusamhället. | Se video | Text

2. Kvinnolöner. | Se video | Text

3. Kvinnor – i andra hand. | Se video | Text

4. Kvinnor – problem på arbetsmarknaden. | Se video | Text

5. Kvinnolönerna bort ur avtalen. | Se video | Text

6. Frågan om könsroller. | Se video | Text

7. Tre nya problem. | Se video | Text

8. Jämställdhetsavtalet. | Se video | Text

9. Jämställdhetslagen. | Se video | Text

10. Idag. | Se video | Text

Tillbaka till PerspektivHydén, Håkan
Professor, Rättssociologi, Lunds Universitet

Samtliga filmer i textform
Håkans länk och litteraturtips

Lagars Verkningar

1. En lag är aldrig starkare än den norm som ligger under den. | Se video | Text

2. Normens tre dimensioner. | Se video | Text

3. Relationen mellan lagar och normer. | Se video | Text

4. Lagar stärker befintliga normer. | Se video | Text

5. Lagar kan också påverka och förändra befintliga normer – exemplet barnaga. | Se video | Text

6. Lagar kan också påverka och förändra befintliga normer – exemplet bilbälteslagen. | Se video | Text

7. Lagens påverkan genom kunskapsproduktion – exemplet jämställdhetslagen. | Se video | Text

8. Konkurrerande normer – exemplet lika lön. | Se video | Text

9. Könsmaktskillnader kräver kompensatoriska åtgärder genom lag. | Se video | Text

10. Jämställdhetslagen gäller bara på jobbet, inte i hemmet. | Se video | Text

11. Ju större avstånd mellan lag och norm, desto högre kostnader för genomdrivande lag. | Se video | Text

Tillbaka till Perspektiv

 

 

 

 

Gå till sidans topp.


Jalmert, Lars
Docent i pedagogik, Stockholms Universitet

Samtliga filmer i textform
Lars länk och litteraturtips

Fördelar för män med jämställdhet

1. Bättre relationer på alla nivåer. | Se video | Text

2. Lika värde. | Se video | Text

3. Kan män vara feminister? | Se video | Text

4. Mäns våld. | Se video | Text

5. Parrelationer. | Se video | Text

6. Kvinnors rädsla för män / mäns självmordsfrekvens. | Se video | Text

7. Prestation i skolan. | Se video | Text

8. Hög dödlighet för unga män. | Se video | Text

Tillbaka till Perspektiv

 Kommentarer
till lagens paragrafer av jurister och sakkunniga hos
Jämställdhetsombudsmannen. Video och text.

Till kommentarer

 

 

 

Gå till sidans topp.


Lagen
Jämställdhetslagens 54 paragrafer. Video och text.

Till lagen

Lagen Arkiv
Paragrafer som har utgått eller ersatts f o m våren 2005. Video och text.

Till arkiv

Lerwall, Lotta
Jur.dr. i offentlig rätt, Uppsala universitet, juridiska fackulteten

Samtliga filmer i textform
Lottas länk och litteraturtips


Könsdiskrimineringsförbundets gränser

1. Könsdiskriminering – en värderingsfråga. | Se video | Text

2. Könsdiskrimineringsförbundets tillämpningsområde. | Se video | Text

3. Begreppsförvirring. | Se video | Text

Tillbaka till PerspektivLO, Wanja Lundby-Wedin
Ordförande

Samtliga filmer i textform

Om begrepp, centrala för arbetsmarknaden

1. Arbetsmarknad | Se video | Text

2. Arbetsliv | Se video | Text

3. Arbete | Se video| Text

4. Reproduktion | Se video| Text

5. Jämställdhetslagen | Se video | Text

Tillbaka till Perspektiv

 

 

 

 

Gå till sidans topp.


Nussbaum, Martha
Professor i lag och etik, The University of Chicago

Samtliga filmer i textform
Marthas länk och litteraturtips

1.1. Särbehandling för att uppnå sann jämställdhet | Se video | Text

1.2. Sexuella trakasserier / Graviditet. | Se video | Text

1.3. Våldtäkt. | Se video | Text

1.4. Utbildning. | Se video | Text

1.5. Omsorg. | Se video | Text


2.1. Centrala mänskliga förmågor | Se video | Text

2.2. Punkterna 1-2. | Se video | Text

2.3. Punkterna 3-6. | Se video | Text

2.4. Punkterna 7-10. | Se video | Text

2.5. Vad ansatsen om centrala mänskliga förmågor innebär. | Se video | Text

Tillbaka till Perspektiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå till sidans topp.


SACO, Anna Ekström
Ordförande

Samtliga filmer i textform

Om begrepp, centrala för arbetsmarknaden

1. Arbetsmarknad | Se video | Text

2. Arbetsliv | Se video | Text

3. Arbete | Se video | Text

4. Reproduktion | Se video | Text

5. Jämställdhetslagen | Se video | Text

Tillbaka till PerspektivSpangenberg, Carl Gustaf
Universitetslektor i rättshistoria, Uppsala Universitet

Samtliga filmer i textform
Carl Gustafs länk och litteraturtips


Land skall med lag byggas – men hur spreds lagarna?

1. Lag och rätt som medeltida bildprogram. | Se video | Text

2. De första lagböckerna på svenska. | Se video | Text

3. Lagboken som tryckt bok. | Se video | Text

4. Lagen som rättsäkerhetsgaranti. | Se video | Text

5. Vem sprider kunskaper om lag och rätt? | Se video | Text

Tillbaka till PerspektivSvenskt Näringsliv, Håkan Eriksson
Ansvarig för jämställdhets och diskrimineringsfrågor

Samtliga filmer i textform

Om begrepp, centrala för arbetsmarknaden

1. Arbetsmarknad | Se video | Text

2. Arbetsliv | Se video | Text

3. Arbete | Se video | Text

4. Reproduktion | Se video | Text

5. Jämställdhetslagen | Se video | Text

Tillbaka till Perspektiv

 

Gå till sidans topp.


TCO, Sture Nordh
Ordförande

Samtliga filmer i textform

1. Arbetsmarknad | Se video | Text

2. Arbetsliv | Se video | Text

3. Arbete | Se video | Text

4. Reproduktion | Se video | Text

5. Jämställdhetslagen | Se video | Text

Tillbaka till Perspektiv