Frågor o svar


  JÄMSTÄLLDHETSLAGEN HAR UPPHÖRT ATT GÄLLA.
2008 UPPHÄVDES FÖRFATTNINGEN OCH ERSATTES AV DISKRIMINERINGSLAGEN.

THIS LAW IS SINCE 2008 REPLACED BY THE DISCRIMINATION ACT.

Jämställdhetslagen i videoformat.
   

Pernilla August läser paragraferna, och sakkunniga på Jämställdhetsombudsmannen ger en fördjupande kommentar till varje paragraf.

Klicka på den paragraf eller kommentar som du vill ta del av, så öppnas videofilen i ett eget fönster. Vill du samtidigt ha paragrafen eller kommentaren i textform så klickar du på text. För att se paragrafernas texter måste din dator tillåta pop-up förnster.

Under Perspektiv finns forskare, animationer och marknadens parter.
I Bibilioteket finns allt material samlat i bokstavsordning.
Arkivet består av paragrafer som ersattes eller utgick 2005.
Frågor & Svar är ett forum där du kan ta del av svar på frågor som kommit upp i förhållande till Jämställdhetslagen, och själv skicka in egna frågor.

   
 
   
  Materialet på denna sida är fritt att ladda ner och att använda till t.ex. föredrag och uppsatser o s v, i icke kommersiella sammanhang. Behöver du hjälp med hur man laddar hem, se sidan Info.  
 


Hela lagen i textform. Alla kommentarer i textform.

The Equal Oppurtunities Act in English.

 
 
 

För att se materialet behöver du VCL media player. Ladda ner härifrån:

To take part of the sequences you will need VLC media player.Download from here:

http://www.videolan.org/vlc/

JÄMSTÄLLDHETSLAGEN (1991:433) Urfärdad: 1991-05-23 Ändringar införda t.o.m. SFS 2005:476
Rubrik
Paragraf  


Kommentar    
LAGENS ÄNDAMÅL
1 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 Kommentar video

Text svenska

Info
1a §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
1b §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
SAMVERKAN
2 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
AKTIVA ÅTGÄRDER
Målinriktat jämställdhetsarbete
3 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
GÂ till sidans topp.
Arbetsförhållanden
4 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
5 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
6 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Rekrytering mm
7 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
8 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
9 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Lönefrågor
10 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
11 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
12 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Jämställdhetsplan
13 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Gå till sidans topp.
Kollektivavtal
14 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
FÖRBUD MOT KÖNSDISKRIMINERING
Direkt diskriminering
15 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Indirekt diskriminering
16 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Trakasserier
16a §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Instruktioner att diskriminera
16b §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 

Kommentar video

Text svenska

Info
Närförbudet gäller
17 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
18-20 §§
Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Uppgifter om meriter
21 §


Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Gå till sidans topp.
FÖRBUD MOT REPRESSALIER
22 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier
22a §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
SKADESTÅND OCH ANDRA PÅFÖLJDER
Ogilltighet
23 §
Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
24 §


Paragraf video

Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Skadestånd
25 §
Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
26 §
Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
27 §
Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
27a §
Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
28 §
Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Andra påföljder
29 §
Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Gå till sidans topp.
TILLSYNEN AV LAGENS EFTERLEVNAD
30 §
Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Jämställdhetsombudsmannen
31 §
Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Jämställdhetsnämnden
32 §
Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


kommentar video

Text svenska

Info
Uppgiftsskyldighet
33 §


Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


kommentar video

Text svenska

Info
Föreläggande av vite
34 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


kommentar video


Text svenska

Info
35 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


kommentar video


Text svenska

Info
Handläggningen
36 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


kommentar video


Text svenska

Info
Gå till sidans topp.
37 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


kommentar video

Text svenska

Info
Muntlig förhandling
38 §
Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


kommentar video

Text svenska

Info
39 §


Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


kommentar video

Text svenska

Info
Ärendets avgörande
40 §
Paragraf video


Text svenska
Text English

 

 


kommentar video

Text svenska

Info
41 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video


Text svenska

Info
Överklagande mm
42 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video


Text svenska

Info
43 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 Kommentar video


Text svenska

Info
44 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
Gå till sidans topp.
RÄTTEGÅNGEN I DISKRIMINERINGSTVISTER
Tillämpliga regler
45 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video


Text svenska

Info
Bevisbörda
45a §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video


Text svenska

Info
Rätt att föra talan
46 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
47 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video


Text svenska

Info
48-52 §§
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video


Text svenska

Info
Preskription
53 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video


Text svenska

Info
54 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video


Text svenska

Info
55 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video


Text svenska

Info
56 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video

Text svenska

Info
57 §
Paragraf video
Text svenska
Text English

 

 


Kommentar video


Text svenska

Info
<GÂ till sidans topp>
D